Pxbv kvmbi cwZev` GK eQi 22 wZewZi AvZvwZ


gvneye Avjg : wZeZ Pxbv kvmbi cwZev` MZ eQii gvP _K G ch 32 Rb wZeZxq wbRi Mvq Avb jvwMqQ| Avi G`i ga gviv MQ Kgc 22 Rb| hyivRwfwK gvbevwaKvi msv wd wZeZ G Z_ RvwbqQ| GB NUbvjvi AwaKvsk `kwUi `wYcwgv‡jB NUQ| Ze Pxbi miKvi Gme NUbv cvq mgqB wbwZ Ki bv| mekl MZ 28 gvP wmPzqvb cև`ki Avev KvDwUZ kive (20) bvgi GK e wfy kixi Avb jvwMq AvZnZv Ki| Gi AvM 26 gvP fviZ wbevwmZ Rvj Bqwk (27) bvgi wZeZxq GK bvMwiK wbRi Mvq Avb jvwMq AvZnZv Ki| Pxbv cwmWU wRbZvIqi fviZ mdii cwZev` wbRi Mvq Avb jvwMq `q Bqwk| D`xqgvb A_bxwZi `kjv fviZi ivRavbx bqv w`wjZ GK mjb hvM w`Z Avm| GB mjbB enwZevi Ask wbqQb wRbZvI| GQvovI G gvm Aviv mvZ wZeZxq AvZnZv KiQ| Pxb AvZnZvKvix`iK mvmx I Acivax wnme AvLvwqZ Kiv nq| Avi AvZnbbKvix`i g`` `Iqvi wbevwmZ wZeZxq`i `vqx Kiv nq|


 
pag


Today's Hit: