nzivmi KvivMvi di mwnsmZvq 18 ew` wbnZ


ivRxe Avng` : ga AvgwiKvi jvwZb iv nzivmi GKwU KvivMvi di mwnsmZvi NUbvq Kgc 18 ew` wbnZ nqQ| enwZevi `kwUi Divjxq mvb cWv myjv KvivMvi ew``i `ywU M֓ci ga `vv ea Mj G NUbv NU ej Rvbvq `kwUi KZc| `vvi mgq KvivMviwUZ Avb ai hvq| Ze KvivMvii cwiwwZ eZgvb KZci wbqY ej RvwbqQb vbxq cywjk Kwgkbvi Bqi gmv| MZ gvmI `kwUi ivRavbxi Dˇi AewZ Kvgvqvqv KvivMvi GK fqven `vv Ges AwMKv msNwUZ nq| GZ IB mgq cvq 360 Rb ew` gviv hvq|

KvivMvii mvcwZK `vv cm K_v ejZ wMq nzivmi wbivcvgx cB ewbjv ejb, mvcwZK mwnsmZv I AwMKv Aveviv `ki KvivMvijvi kvPbxq AevK Zzj aijv| 8 nvRvi ew` aviY gZv mb nzivmi KvivMvijvZ eZgvb cvq 13 nvRvi ew` AvUK iqQ| `kwUZ nZvKvi nvi weki ga mePq ewk|


 
pag


Today's Hit: